Nowe metody zarządzania zasobami ludzkimi w dobie epidemii