Open X i innowacyjna bankowość muszą stać się faktem