Działy HR powinny być wyposażone w umiejętności przyszłości