Data Science – najbardziej wszechstronne działy firm technologicznych