Instytucje finansowe muszą dziś wdrażać innowacyjne technologie marketingowe