Czy AI może wykorzystywać dane bez narażania prywatności?