Przed nową erą technologiczną: wyzwania regulacji AGI