Jakie są szanse rozwoju sztucznej inteligencji na dużą skalę?