„Klientocentryczność”, czyli marketing oparty na danych