W dobie kryzysu firmy muszą wspierać swoich klientów [raport]