Czy digital twin zrewolucjonizuje sektor lotnictwa i obronności? [raport]