Według dużych firm sztuczna inteligencja niesie więcej korzyści niż ryzyka [raport]