Capgemini umożliwia InPost transformację i standaryzację procesów biznesowych na rynkach europejskich.