NIS2: ochrona przed cyberatakami czy biurokratyczny wymóg?