Skokowo rośniej popularność Pythona. Dlaczego warto się go nauczyć?