Czas 6G nadchodzi – jakie nowe możliwości otwiera technologia 6G w najbliższej przyszłości?