W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]