Koniec automatyzacji i robotyzacji. Czas na humanoizację.