Tylko 24% firm opracowało strategię ochrony bioróżnorodności