Dążenie do doskonałości. Co sprawia, że pracodawca wyróżnia się na rynku?