Tylko 6% banków detalicznych jest gotowe na transformację opartą na AI [raport]