Obserwatorium Światowego Rynku Energii 2019: Wzrost globalnego zapotrzebowania na energię zagrożeniem dla porozumienia klimatycznego