Raport Capgemini: Zrównoważone pozyskiwanie energii ma kluczowe znaczenie dla kontroli celów klimatycznych