Transparentność i inkluzywność to klucze do wiarygodnego CSR