Czy proekologiczny model biznesowy zmieni świat do 2030 roku?