Zaangażowanie firm ważne dla młodych - dzięki CSR zyskują pracownicy, pracodawca i lokalna społeczność