Przyszłość inteligentnych przedsiębiorstw oczami ekspertów Capgemini, czyli spodziewane kierunki rozwoju technologii SAP

Systemy SAP od dekad stanowią fundament zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, umożliwiając firmom z różnych sektorów efektywne planowanie jak i rozwój biznesu. W obliczu nieustannie ewoluujących technologii i zmieniających się potrzeb biznesowych, ekosystem SAP dynamicz...
AI as-a-service: jak chmura przyczyni się do powszechnego dostępu do AI?

W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii, szczególną uwagę przykuwa wzrost rynku AI as-a-service, który, według prognoz Technavio, ma osiągnąć wzrost o 28 miliardów dolarów do 2027 roku. Ten imponujący rozwój jest bezpośrednio powiązany z rosnącym zapotrzebowan...
Empatyczna technologia – czy maszyny mogą nas naprawdę zrozumieć?

Jednymi z najważniejszych cech definiujących ludzką umysłowość, jest zdolność do dzielenia się pomysłami i wyrażanie uczuć. Emocje odgrywają kluczową rolę w naszym życiu. Technologia rozwija się bardzo szybko i stale ulepsza doświadczenie użytkowników sztucznej inteligen...
Przed nową erą technologiczną: wyzwania regulacji AGI

Na progu nowej ery technologicznej zastanawiamy się, jak będzie wyglądać przyszłość regulacji sztucznej inteligencji (AI). Dotychczasowe wysiłki skupiały się na precyzyjnym ukształtowaniu ram prawnych dotyczących AI, jednak już niedługo możemy stanąć przed jeszcze większ...
Multicloud: klucz do przyszłości IT?

W erze cyfrowej transformacji, multicloud wyłania się jako nieodzowny element strategii IT wielu firm. To podejście, polegające na wykorzystaniu usług chmurowych od różnych dostawców, staje się coraz bardziej popularne. Jego wzrost wynika z potrzeby adaptacji do szybko z...
Jakie dane należy zbierać na potrzeby raportowania ESG i jak robić to skutecznie?

Jak pokazują wyniki badania Capgemini opublikowane w raporcie „A world in balance 2023”, w ciągu minionego roku aż trzykrotnie wzrosła liczba menedżerów dostrzegających biznesowe uzasadnienie dla działań ESG i z zakresu zrównoważonego rozwoju – z 21% do 63%. Jak pokazuje...
NIS2: ochrona przed cyberatakami czy biurokratyczny wymóg?

W październiku 2024 roku upływa termin przyjęcia przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy NIS2. Oznacza to, że do tego dnia firmy należące do kluczowych, określonych przez UE, sektorów muszą wprowadzić szereg procedur związanych z cyberbezpieczeńs...
Emisja papierów wartościowych przy użyciu technologii blockchain

Digital Securities Issuance, czyli proces wprowadzania cyfrowych instrumentów finansowych na rynek, zdobywa coraz większe uznanie inwestorów. To nie tylko nowoczesna odpowiedź na rosnące potrzeby rynku, ale także rewolucyjna zmiana w sposobie, w jaki inwestycje są emitow...
Decyzje w największych firmach: czy na pewno zawsze leci z nami pilot?

Zarządy największych firm codziennie podejmują decyzje, które przekładają się na rozwój biznesu i wielomilionowe budżety. Bazują one na najlepszej dostępnej wiedzy. Kłopot polega jednak na tym, że posiadanie wszystkich niezbędnych informacji przez cały czas jest dla czło...
Cyberbezpieczeństwo w finansach: wyzwania i rozwiązania w świetle DORA

W erze cyfrowej transformacji sektora finansowego zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest kluczowym wyzwaniem dla instytucji działających w tej branży. Unia Europejska, dążąc do wzmocnienia odporności operacyjnej w cyfrowym wymiarze, wprowadziła regulacje, które mają na cel...
Przyszłość inteligentnych przedsiębiorstw oczami ekspertów Capgemini, czyli spodziewane kierunki rozwoju technologii SAP

Systemy SAP od dekad stanowią fundament zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, umożliwiając firmom z różnych sektorów efektywne planowanie jak i rozwój biznesu. W obliczu nieustannie ewoluujących technologii i zmieniających się potrzeb biznesowych, ekosystem SAP dynamicz...
AI as-a-service: jak chmura przyczyni się do powszechnego dostępu do AI?

W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii, szczególną uwagę przykuwa wzrost rynku AI as-a-service, który, według prognoz Technavio, ma osiągnąć wzrost o 28 miliardów dolarów do 2027 roku. Ten imponujący rozwój jest bezpośrednio powiązany z rosnącym zapotrzebowan...
Empatyczna technologia – czy maszyny mogą nas naprawdę zrozumieć?

Jednymi z najważniejszych cech definiujących ludzką umysłowość, jest zdolność do dzielenia się pomysłami i wyrażanie uczuć. Emocje odgrywają kluczową rolę w naszym życiu. Technologia rozwija się bardzo szybko i stale ulepsza doświadczenie użytkowników sztucznej inteligen...
Przed nową erą technologiczną: wyzwania regulacji AGI

Na progu nowej ery technologicznej zastanawiamy się, jak będzie wyglądać przyszłość regulacji sztucznej inteligencji (AI). Dotychczasowe wysiłki skupiały się na precyzyjnym ukształtowaniu ram prawnych dotyczących AI, jednak już niedługo możemy stanąć przed jeszcze większ...
Multicloud: klucz do przyszłości IT?

W erze cyfrowej transformacji, multicloud wyłania się jako nieodzowny element strategii IT wielu firm. To podejście, polegające na wykorzystaniu usług chmurowych od różnych dostawców, staje się coraz bardziej popularne. Jego wzrost wynika z potrzeby adaptacji do szybko z...
Jakie dane należy zbierać na potrzeby raportowania ESG i jak robić to skutecznie?

Jak pokazują wyniki badania Capgemini opublikowane w raporcie „A world in balance 2023”, w ciągu minionego roku aż trzykrotnie wzrosła liczba menedżerów dostrzegających biznesowe uzasadnienie dla działań ESG i z zakresu zrównoważonego rozwoju – z 21% do 63%. Jak pokazuje...
NIS2: ochrona przed cyberatakami czy biurokratyczny wymóg?

W październiku 2024 roku upływa termin przyjęcia przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy NIS2. Oznacza to, że do tego dnia firmy należące do kluczowych, określonych przez UE, sektorów muszą wprowadzić szereg procedur związanych z cyberbezpieczeńs...
Emisja papierów wartościowych przy użyciu technologii blockchain

Digital Securities Issuance, czyli proces wprowadzania cyfrowych instrumentów finansowych na rynek, zdobywa coraz większe uznanie inwestorów. To nie tylko nowoczesna odpowiedź na rosnące potrzeby rynku, ale także rewolucyjna zmiana w sposobie, w jaki inwestycje są emitow...
Decyzje w największych firmach: czy na pewno zawsze leci z nami pilot?

Zarządy największych firm codziennie podejmują decyzje, które przekładają się na rozwój biznesu i wielomilionowe budżety. Bazują one na najlepszej dostępnej wiedzy. Kłopot polega jednak na tym, że posiadanie wszystkich niezbędnych informacji przez cały czas jest dla czło...
1
2
3
4
5
6
7